حمل اثاثیه منزل از تهران به شهرستان یکی از معمول ترین کارهای هر باربری محسوب میشودولی سالم و بی دغدغه رسیدن این مرسولات جزو  لاینفکی از از این کار معمولی میشود که از جنبه های بسیار زیادی شرکت های باربری را مجزا میکند.  تشخیص بسته بندی مناسب و ارائه خدمات بی دغدغه در این میان اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده و باربری تهران را تشویق به لحاظ نمودن ارتقای رضایت مشتری نموده است .

ازین رو اتوبار باربری تهران در حمل اثاثیه از تهران به شهرستان با لحاظ نمودن موارد زیادی جهت تعالی امنیت ، به شما نوید آرامش میدهد.

۱-      استفاده از ردیاب اینترنتی در وسایل باربری ( خاور – نیسان – وانت )

۲-      بسته بندی درست و دقیق بار

۳-      بیمه ی خاور در صورت نیاز

۴-      چیدمان درست در خاور توسط  کارگران ماهر ( کمترین جا و بالاترین درجه امنیت )

۵-      تسریع زمانی در ارسال مرسوله

2 رای